.
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸.

نرخ طلا، نفت، سهام و ارز

محدودیت و سقف انتقال وبمانی :: Webmoney Transfer Limit

سقف موجودی انواع حساب وبمانی یا به عبارت دیگر حداکثر پولی که می توان در کیف پول وبمانی نگه داشت، در جدول زیر آمده است. مثلا در حساب با پاسپورت فرمال حداکثر می توان 10000$ نگهداری کرد.

نوع پاسپورت کیف پول دلاری - WMZ
 الایز - Alias 300
 فرمال - Formal 10000
 اینیشیال - Initial 30000
 پرسنال - Personal بدون محدودیت

 
محدودیت انتقال به/از انواع حسابهای وبمانی برای کیف پول دلاری در جدول زیر آمده است. مثلا در حساب فرمال شما در ۲۴ ساعت می توانید 3000$ انتقال بزنید حالا چه واریز به دیگران و چه دریافت از دیگران. مجموع این انتقالات نمی تواند فراتر از 3000$ در یک شبانه روز شود.

نوع پاسپورت روزانه هفتگی ماهانه
 الایز - Alias 100 300 500
 فرمال - Formal 3000 10000 15000
 اینیشیال - Initial 12000 30000 60000
 پرسنال - Personal بدون محدودیت